Kto sme

CRH (Slovensko) je súčasťou CRH, medzinárodnej diverzifikovanej skupiny spoločností s vedúcim postavením v oblasti stavebných materiálov. Náš úspech na Slovensku tvorí takmer 800 zamestnancov v cementárniach v Rohožníku a Turni nad Bodvou, v betonárňach a štrkovniach, v oblasti obchodu a marketingu, nákupu, financií, IT, ľudských zdrojov, na právnom aj komunikačnom oddelení.

Koho hľadáme

Otvárame možnosti pre ľudí, ktorí zdieľajú naše nadšenie pre stavebníctvo a motivuje ich úspech. Svoju príležitosť u nás nájdu študenti aj absolventi, ktorí sa chcú zdokonaľovať a v budúcnosti sú pripravení prevziať zodpovednosť za rozvoj firmy rovnako, ako za svoj vlastný. Naše tímy budujeme na tých najlepších, ktorí sú uznávanými odborníkmi vo svojej oblasti a ktorí inšpirujú k neustálemu rastu.

Čo ponúkame

Vytvárame podmienky, aby našich ľudí práca napĺňala. Charakter a rozsah nášho podnikania, ako aj ašpiratívny pohľad na ďalší rast nám umožňujú vytvárať vynikajúci priestor na budovanie kariéry, a to v rámci regiónu North Danube (Slovensko, Rakúsko, Maďarsko), ako aj celosvetovo. Poskytujeme na to množstvo príležitostí–formálne tréningy, ale aj špeciálne projekty.

Kontakt

CRH (Slovensko) a. s.
Rohožník
906 38 Rohožník

+421 911 434 080
natalia.zulova@sk.crh.com
http://www.crhslovakia.com