Kto sme

Európske služby zamestnanosti (EURopean Employment Services) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.

Čo ponúkame

•viac ako 2 000 voľných pracovných miest do krajín EÚ
•pracovné pozície v oblasti strojárstva, kovovýroby, stavebníctva, hotelierstva a iné.
•pozície pre kvalifikovaný ale aj pre pomocný personál
•sezónne práce a brigády pre študentov stredných a vysokých škôl
•všetky služby bezplatné a garantované Európskou komisiou

Kontakt

EURES - Práca v Európe
Špitálska 8
812 67 Bratislava

+421 2020444 862
+421 918 998 654
Petra.Vrbova@upsvr.gov.sk
http://www.eures.sk