Kto sme

Personálna agentúra Grafton Recruitment pôsobí na slovenskom trhu už 13 rokov v 4 pobočkách (Bratislave, Trenčíne, Nitre, Košiciach) a zamestnáva viac ako 55 zamestnancov. Od roku 2004 našla zamestnanie pre viac ako 7000 kandidátov na slovenskom pracovnom trhu a uchádzačom o zamestnanie ponúka viac ako 600 voľných pracovných pozícii, čo je najviac na Slovensku.

Koho hľadáme

Grafton konzultanti sa úzko špecializujú na oblasti: IT & Telekomunikácie, Financie a Bankovníctvo, Výrobu, Inžiniering a Logistiku, Stavebníctvo a Reality, Obchod a Marketing, Ľudské zdroje (HR) a Absolventské pozície.

Čo ponúkame

Svojim lokálnym i medzinárodným klientom, i uchádzačom o prácu, ponúkame široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov, outsourcing služieb, talent manažmentu či rôznorodých HR riešení, napríklad Talent Banka, konzultácie v oblasti ľudských zdrojov, vrátane služieb, ktoré odbremenia zákazníkov od náročnej administratívy spojenej s celým náborovým procesom.

Kontakt

Grafton Slovakia s r.o.
Obchodná 2
811 01 Bratislava

+421 2 59 208 111
+421 2 59 208 119
info@grafton.sk
http://www.grafton.sk/