Kto sme

Viac ako vzdelanie...
Prešovská univerzita v Prešove (PU) v súčasnosti oslavuje 20. výročie založenia a o jej kvalitnom napredovaní svedčia aj výsledky komplexnej akreditácie, ktorá potvrdila jej univerzitný status. PU je treťou najväčšou univerzitou na Slovensku podľa počtu fakúlt a zároveň aj podľa počtu študentov. Týmto sa univerzita stala najväčšou mimobratislavskou vysokou školou.

Čo ponúkame

Rozmanitosť - Vzdelanie - Poznanie

Kontakt

Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov

+421/51 75 63 110
+421/51 75 63 147
unipo@unipo.sk
http://www.unipo.sk