Kto sme

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. Hlavným poslaním univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte.

Čo ponúkame

Univerzita ponúka viac ako 150 študijných programov v bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni štúdia, kde je umožnená výučba aj v anglickom jazyku a 42 študijných programov na doktorandskom stupni štúdia.

Kontakt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice

+421 55 234 1100
+421 915 789 982
+421 55 678 69 59
rektor@upjs.sk
http://www.upjs.sk