Kto sme

Ústredie práce ponúka klientom informačno-poradenské služby, odborno-poradenské služby, úzko spolupracuje so zamestnávateľmi v územných obvodoch Úradov práce pri obsadzovaní voľných pracovných miest a pri realizácii Výberových konaní. Okrem toho realizuje nástroje Aktívnych opatrení trhu práce a Národných projektov , prostr. ktorých zvyšuje zamestnanosť v regiónoch

Koho hľadáme

Uchádzačov o zamestnanie, ktorým ponúkame voľné pracovné miesta, nástroje Aktívnych opatrení trhu práce, účasť na realizovaných Národných projektoch, Informačné a poradenské služby a odborné poradenské služby

Čo ponúkame

Voľné pracovné miesta, nástroje Aktívnych opatrení trhu práce, účasť na realizovaných Národných projektoch, Informačné a poradenské služby a odborné poradenské služby

Kontakt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska
81267 Bratislava

+42120444807
+421905592799
+42120444807
darina.kosutova@upsvr.gov.sk
http://www.upsvr.sk