Bez hraníc

Poradenstvo a konzultácie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, pracovné ponuky a dobrovoľnícka práca

V zóne Bez hraníc nájdu pomoc a rady ľudia so zdravotným znevýhodnením a ich príbuzní, ktorí majú záujem dozvedieť sa o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.

Rovnako môžete získať informácie o ďalšom vzdelávaní, odbornej kvalifikácií či spoločenských aktivitách.

Odpovede nájdete aj na otázky, na aké kompenzácie a sociálne služby máte v súčasne platnej legislatíve nárok v závislosti od zdravotného znevýhodnenia a špecifických potrieb (finančné kompenzácie, osobná asistencia, úprava automobilu, preukaz ŤZP a iné).

Čakajú na Vás aj pracovné ponuky v oblasti osobnej asistencie a rôzne dobrovoľnícke aktivity.

Viac o zameraní jednotlivých organizácií organizáciách nájdete po kliknutí na ich logo nižšie.

Vystavovatelia zóny 2016