Amazon

Mlynské nivy 10, 821 08 Staré Mesto, Slovakia

Ponúkame pre vás prácu
v oblastiach ako...

Administratíva Bankovníctvo a financie IT Logistika Manažment Marketing Obchod a služby Servisné služby

Kto sme

V centre všetkého, čo v Amazone robíme, je zákazník. Naše poslanie je jasné: chceme byť najviac prozákaznícky orientovanou spoločnosťou na svete, aby si naši zákazníci mohli vybrať z čo najširšej ponuky, za čo najlepšiu cenu a aby sme im zakúpený tovar dodali za ten najkratší možný čas. Amazon v Bratislave posobi od Roku 2011 a zamestnava viac ako 1200 zamestnancov v oblastiach ako Finance, Payroll, Tax, Calatog &Classification, Sales, Localization, Procurement and Account or Vendor management.

Spoločnosť Amazon sa zaväzuje zachovať rozmanitosť a začlenenie na pracovisku. Spoločnosť Amazon je zamestnávateľom podporujúcim rovnosť príležitostí bez diskriminácie na základe pohlavia, rasy, národnosti, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, veku alebo iného právne chráneného štatútu.