Johnson Controls Internationals

Kto sme

Váš talent je hnacou silou Johnson Controls. Sme silou, ktorá stojí za poslaním zákazníka. Spolu vytvárame svet, ktorý je bezpečný, útulný a udržateľný. Náš rozmanitý globálny tím 105 000 odborníkov vytvára inovatívne integrované riešenia, ktoré zvyšujú počet prepojených miest, inteligentnejšie budovy a pohodlnejšie a bezpečnejšie prostredia vo viac ako 150 krajinách. Náš záväzok k udržateľnosti a dedičstvu inovácií presahuje cez storočie, má korene v našich začiatkoch od roku 1885, kedy sme sa podielali na vynáleze prvého elektrického izbového termostatu. Ponúkame úžasné príležitosti učiť sa od najlepších a najmúdrejších v odbore. Vaša práca ovplyvní životy na celom svete. Poskytujeme ľuďom ideálne prostredie, podporu a možnosť sebarealizácie. Veríme im s naším zajtrajškom. Môžu nám zveriť svoj talent. Zaviazali sme sa posilňovať poslanie našich zákazníkov a ponúkať našim partnerom vyššiu hodnotu prostredníctvom strategického zamerania na naše budovy.