Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

Grösslingová 35 811 09 Bratislava

Ponúkame pre vás prácu
v oblastiach ako...

Administratíva Manažment Právo Vzdelávanie

Kto sme

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je popredná medzivládna organizácia v oblasti migrácie, ktorá poskytuje služby, poradenstvo a pomoc vládam aj migrantom. Na Slovensku pôsobí od roku 1996. Medzi hlavné oblasti činnosti patria: asistované dobrovoľné návraty, poradenské služby (právne, pracovno-sociálne poradenstvo), integrácia migrantov, prevencia obchodovania s ľuďmi a pomoc obchodovaným osobám, koordinácia aktivít Európskej migračnej siete ako aj budovanie kapacít kľúčových aktérov a zvyšovanie povedomia verejnosti o rôznych oblastiach migrácie.