Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pribinova 25 811 09 Bratislava

Ponúkame pre vás prácu
v oblastiach ako...

IT Administratíva Manažment Marketing Právo Vzdelávanie

Kto sme

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je najmladším ministerstvom, ale napriek tomu sa snažíme aby bolo moderné, inovatívne a transparentné. Kladieme veľký dôraz na osobný odborný rozvoj zamestnancov, zdravie, bezpečnosť na pracovisku a otvorené kolegiálne vzťahy, ktoré umožnia vyniknúť individuálnym schopnostiam v rámci tímovej spolupráce.

Čo ponúkame

Na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie napĺňame heslo Pomáhame tvoriť lepšie Slovensko a skvalitňujeme život ľuďom vo všetkých regiónoch. Dbáme o prehľadnosť, férovosť a otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti, k našim partnerom, ale aj k sebe navzájom.

Snažíme sa klásť dôraz na osobný aj odborný rozvoj zamestnancov, ich psychické a fyzické zdravie, otvorené kolegiálne vzťahy a zdravú kultúru, ktorá umožní vyniknúť individuálnym schopnostiam v rámci tímovej spolupráce.

Naše benefity:
- Patríme k stabilným zamestnávateľom, poskytujeme našim zamestnancom spoľahlivý a istý základ pre ich profesionálny rast a rozvoj.
- Umožníme Vám až 5 dní práce z domovu mesačne, pre príležitosť kombinovať profesijný život v pohodlí domova.
- Príďte do práce keď Vám to najviac vyhovuje, v období / 7-9 hod. a 15-19 hod./.
- Získajte flexibilitu s 7,5 hod. pracovným úväzkom.
- Oddýchnite si s týždňom dovolenky navyše.
- Plne Vám uhradíme stravné lístky vo výške 7,30 eur.
- Zdravie zamestnancov je pre nás prioritou a preto poskytujeme prvých 10 dní náhradu príjmu až do výšky 100 %.
- Posilňujeme vašu cestu k pohodlnému dôchodku sumou až 80 eur do III piliera dôchodkového systému.
- Podporíme Vaše ďalšie vzdelávanie prostredníctvom prepracovaného systému.
- Každý rok Vám ponúkame osobitý benefit v podobe príspevku na dopravu a rekreáciu.
- Pripravujeme pravidelné aktivity na podporu psychického a fyzického zdravia zamestnancov / Dni zdravia, Joga, Beh /.
- Dáme Vám k dispozícií 150 parkovacích miest pre bicykle a moderných sprchových zariadení.
- Využite MultiSport kartu a s ňou prístup k športoviskám a rekreačným zariadeniam po celom Slovensku a ČR.