Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

Kto sme

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom, medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a európskym inštitúciám. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zabezpečuje medzi inými činnosťami taktiež koordináciu realizácie politík Európskej únie, vrátane personálnych záležitostí EÚ.

Koho hľadáme

Rôzne profily záujemcov o prácu v inštitúciách EÚ.

Čo ponúkame

Na Profesia days zvyšujeme povedomie o možnostiach kariéry v inštitúciách a agentúrach EÚ, nakoľko Slovenská republika patrí medzi nedostatočne zastúpené krajiny v inštitúciách EÚ. Informujeme o jednotlivých pozíciách, podmienkach a výberových konaniach, ktoré sú organizované Európskych úradom pre výber pracovníkov – EPSO. Inštitúcie a agentúry EÚ ponúkajú svojim zamestnancom profesionálne prostredie s množstvom príležitostí pre ich osobný a kariérny rast. Multikultúrne, medzinárodné a rôznorodé tímy, z ktorých sa skladajú inštitúcie EÚ, spolupracujú, aby pozitívne ovplyvňovali životy približne 450 miliónov občanov v EÚ aj za jej hranicami. Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí.