Sociálna poisťovňa

ul. 29. Augusta 8,10, Bratislava 813 63

Ponúkame pre vás prácu
v oblastiach ako...

Administratíva Gastro IT Právo Zdravotníctvo

Kto sme

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje systém sociálneho poistenia na Slovensku. Poslaním je pomôcť vám a vašim blízkym v rôznych životných situáciách.
Našim cieľom je, aby ste svoje záležitosti týkajúce sa sociálneho poistenia vybavili jednoducho a pohodlne, bez návštevy pobočky. Preto sa sústredíme na digitálnu transformáciu s cieľom zmodernizovať inštitúciu a poskytnúť dostupné a intuitívne elektronické služby.

Medzi naše najúspešnejšie a ocenené projekty patria:

- Elektronická práceneschopnosť (ePN): Umožňuje lekárom vystaviť a poslať elektronicky potvrdenie o PN priamo do Sociálnej poisťovne či zamestnávateľovi. Klient sa tak môže ísť domov liečiť, už viac nemusí doručovať tlačivo o práceneschopnosti úradom a zamestnávateľovi.

- Elektronický účet poistenca (EUP): Poskytuje online prístup k informáciám o vašom sociálnom poistení. S funkciou Príprava na dôchodok si skontrolujete evidované a neevidované obdobia, získate prehľad všetkých svojich zamestnávateľov. Elektronický účet poistenca ďalej ponúka prehľad vyplatených dávok, prehľad období nemocenského poistenia, ale aj poistenia v nezamestnanosti. Umožňuje sledovať stav konania o dávku v nezamestnanosti či úrazovú dávku. Zjednodušiť vám život a šetriť čas – to je hlavným poslaním digitalizácie služieb Sociálnej poisťovne.

Čo ponúkame

Sme najatraktívnejším zamestnávateľom v štátnej a verejnej správe za rok 2022 a 2023.

Ponúkame širokú škálu zamestnaneckých výhod a benefitov:
- Poskytujeme 1 týždeň dovolenky navyše.
- Na oddych môže zamestnanec a jeho rodinní príslušníci využívať naše doškoľovacie a rekreačné zariadenia v Pavčinej Lehote, alebo na Starých Horách.
- U nás je 7,5 hodinový pracovný úväzok, pričom poskytujeme pružný pracovný čas.
- Byť chorý nie je nikomu príjemné. Svojim zamestnancom poskytujeme už od prvého dňa „péenky“, zvýšenú náhradu príjmu, ktorá je vo výške 70% denného vymeriavacieho základu.
- Pri zjavnom ochorení môžete využiť 2 dni voľna navyše.
- Obed z domu, alebo menučko? Zamestnancom prispievame na stravovanie takmer 75% z celkovej výšky stravovacej poukážky 6 €.
- Do III. piliera prispievame 3% až 6%, podľa dĺžky pracovného pomeru.
- Vážime si solidárnosť, a preto každému darcovi krvi ktorý získa niektorú z Jánskeho plakiet, poskytujeme finančnú odmenu vo výške od 70€ do 350€.
- Ak sa zamestnanec ocitne vo finančnej tiesni, nemusí chodiť do banky, či iných finančných inštitúcií, ale môže požiadať o nenávratnú finančnú výpomoc, alebo návratnú bezúročnú pôžičku za zvýhodnených podmienok priamo Sociálnu poisťovňu.
- Byť verný a spoľahlivý sa oplatí. Každý zamestnanec pri pracovnom, alebo životnom výročí získa peňažnú odmenu.