Prorektor pre informačné systémy, Žilinská univerzita v Žiline

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.