Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa, Sociálna poisťovňa

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

Lukáš Zajac má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti HR, ktoré nadobudol z komerčnej sféry či už prácou pre zamestnávateľa alebo vo vlastnej spoločnosti. Od nástupu na pozíciu riaditeľa odboru ľudských zdrojov v Sociálnej poisťovni riadi a implementuje strategické smerovanie HR s cieľom dosiahnuť konzistentnosť v rámci celej organizácie a zaviesť všetky potrebné štandardy.

Jeho skúsenosti mu umožňujú poskytovať manažérom expertné poradenstvo pri výbere a hodnotení kandidátov. V spolupráci so svojim tímom analyzuje personálne potreby rôznych oddelení Sociálnej poisťovne a navrhuje relevantné riešenia a zmeny s cieľom zabezpečiť ľudské kapacity s náležitou odbornosťou, ale aj prilákať mladšie generácie a nové talenty. V neposlednom rade sa v SP sústreďuje na rozvoj stratégie odmeňovania a benefitov, ktorá je kľúčová pre udržateľnosť a motiváciu zamestnancov.

Svoje vedomosti a skúsenosti zdieľa aj ako lektor na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy.