MH Teplárenský holding, a.s.

 Viera Pošíková

Skúsená HR profesionálka. Jej silnou stránkou sú komunikácia, prezentačné a analytické zručnosti a strategické myslenie. Má dlhoročné skúsenosti z finančného a bankového sektora, kde pôsobila ako relationship manager na firemnom centre, kým sa nenaskytla príležitosť v oblasti ľudských zdrojov, ktorá ju chytila za srdce. V súčasnosti pracuje na pozícii Talent a Acquisition Expert v MH Teplárenskom holdingu, ktorý úspešne implementoval program “Skúsenosť vs. Mladosť” spájajúci mladé talenty so skúsenosťami seniorných zamestnancov. Program, ktorého je garantkou, podporuje vzdelávanie mladých, poukazuje na potrebu technického vzdelávania reflektujúc demografickú krivku a zároveň v sebe zahŕňa rozvoj existujúcich zamestnancov a ich prípravu na budúcnosť formou re-skillingu a up-skillingu.