Head of HR, ING Hubs

Sandra Balážiková

Sandra Balážiková má viac ako pätnásť ročné medzinárodné skúsenosti v oblasti Ľudských zdrojov. Počas svojej pracovnej kariéry sa venovala náboru talentov, leadershipu, manažmentu angažovanosti zamestnancov, riadeniu vzdelávacích programov a projektov. Osobne sa angažuje v ženských témach ako rodová rovnosť, či podpora žien v ich kariérnom rozvoji. V súčasnosti pôsobí na pozícii Head of HR v ING Hubs Slovakia.