Vedúci výskumu a vývoja Schaeffler Kysuce

Ján Klimko

Ján Klimko je vedúcim oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti Schaeffler Kysuce, kde pracuje už viac ako 15 rokov. Počas svojej manažérskej kariéry stál za najdôležitejšími strategickými projektmi v oblasti R&D na Kysuciach: riadenie kompletnej lokálnej vývojovej kompetencie pre špecializované ložiská kolies, spustenie nových mechatronických produktov, napríklad aktívnych stabilizátorov pohonu, ako aj iných projektov v oblasti elektromobility.

Je absolventom Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v odbore aplikovaná mechanika. Aktívne propaguje štúdium technických odborov a podporuje prepojenie teórie a praxe aj v programe Young R&D Engineer, ktorý v Schaeffler Kysuce úspešne rozbehli.