Sociálna poisťovňa, generálny riaditeľ

Michal Ilko

Michal Ilko zastáva funkciu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne od 1. apríla 2022. Je dlhoročným odborníkom v oblasti IT služieb. Má bohaté skúsenosti s navrhovaním a zavádzaním nových informačných riešení, či modernizáciou pôvodných systémov. Implementoval niekoľko strategických projektov na národnej a nadnárodnej úrovni.

V období 2020 až 2022 zastával funkciu riaditeľa sekcie informatiky v Sociálnej poisťovni, kde sa zameral na nastavenie investičného plánu sanácie technologického dlhu IT infraštruktúry spoločnosti a vytvorenie dátovej kancelárie na zlepšenie využívaní dát pre podporu manažérskeho rozhodovania. V rokoch 2011 až 2020 pôsobil v spoločnosti Merck, spol. s.r.o. ako senior IT/CRM špecialista, kde sa následne vypracoval na pozíciu Head of Qualification & Release management. Zodpovedal za medzinárodný tím IT manažérov a implementáciu kvalifikácie, riadenia a zverejňovania zmien pre globálny systém ERP v rámci nadnárodných projektov.

Je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave a absolvoval niekoľko vzdelávaní, kde získal certifikáty v oblastiach informačnej bezpečnosti a správy podnikového IT.