Mólo

Program pre Profesia days 2024 pripravujeme s maximálnym dôrazom na aktuálnosť tém a naliehavosti, ktorá súvisí tak s ich rozpracovaním ako aj distribúciou do radov návštevníkov podujatia.

Cieľová skupina sú všetci, ktorých ambíciou je získať nové informácie, inšpiráciu a profesionálny pohľad podložený expertízou a empíriou. V hľadisku sedia študenti, aktívni pracujúci, ľudia, ktorí si prácu hľadajú, reprezentanti firiem aj vystavovatelia. Program prebieha formou diskusie na odborné témy v sprievode moderátora/moderátorov. Vždy je priestor na dotazovanie, priamu interakciu počas vystúpenia resp. bezprostredne po jej ukončení. Zástupcovia médií sú vítaní, celý program je unikátny a nestreamuje sa do online prostredia.

Sme presvedčení, že si užijete tak 1:1 formáty ako aj odborné diskusie a workshopy. Tešíme sa na vás.

Pozrieť program
Obrázok programu - Mólo

Načítať viac
{{ sessionItem.start_time }} - {{ sessionItem.end_time }}
Mólo
{{ sessionItem.name }}

{{ sessionItem.perex }}

{{speaker?.name}}