Head of HR Slovakia, Henkel

Alica Štepánová Kolárová

Alica sa stala HRistkou v plnom zmysle slova pred takmer 6 rokmi, keď začala pracovať pre Henkel Slovensko. Nastúpila ako Cluster Total rewards & Governance Manager a od vtedy zastávala regionálnu Total reward rolu v Európe a globálnu HRBP pre HR rolu. Na ceste do HR jej pomohli skúsenosti s meraním angažovanosti zamestnancov a porovnávaním platov či benefitov medzi firmami v poradenskej spoločnosti Aon, B2B v poisťovni NN, kde okrem znalosti finančných benefitov získala aj trénerské, biznis development a Lean Six Sigma skúsenosti. Základy postavili kontextuálne a kritické myslenie, ktoré sa upevnili aj štúdiom či doktorátom z filozofie, kde sa venovala filozofii (neo)pragmatizmu. Alica sa angažuje v témach rovnosti a inklúzie, pomoci slabším a na okraji záujmu. V minulosti za MEMO 98 spolu zakladala mimovládnu organizáciu za čias Miloševiča v Srbsku, v Henkel Slovensko iniciovala reštart Henkel nadácie, je aktívnou členkou Henkel DEI pracovnej skupiny, stála pri tvorbe úspešného konceptu Ladies Club. Iniciuje a podporuje interné i externé aktivity Henkel Slovensko, ktorých ambíciou je presahovať dimenzie diverzity v praxi. Je vydatá, má syna, 2 mačky a jedného psa – všetkých z útulku.