Profesia

Anna Podlesná

Anna Podlesná má v Profesii na starosti spoločenskú zodpovednosť. Zameriava sa najmä na skupiny, ktoré sú na okraji trhu práce, resp. majú sťažený prístup ku získaniu zamestnania. Pod jej vedením vznikol program Výpomoc so srdcom, zameraný na pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením pri hľadaní si práce. Anna v roku 2021 cez Fulbright Komisiu na Slovensku absolvovala študijný pobyt na Michigan State University. Po návrate do programu Výpomoc so srdcom začlenila tzv. Profesia Lab, ktorý prepája zamestnávateľov, komunitných partnerov, školy a uchádzačov o prácu.

V roku 2019 jej zamestnávateľ, spoločnosť Profesia, získala Via Bona Slovakia za prínos v zamestnávaní ľudí so znevýhodnením, v roku 2021 Národnú cenu kariéry za aktivity na podporu zamestnávania ľudí so znevýhodnením a Anna v roku 2022 dostala Impact Award na implementáciu modelu Profesia Labu.

Môj pohľad:

V súčasnosti je už pomerne veľa tréningov aj rôznych dotazníkov na zmapovanie diverzity a inklúzie na pracovisku. Čo však považujem za dôležité, ako tú diverzitu a inklúziu zažívame v praxi. Keď sa pozrieme okolo seba napr. na porade, koľko rôznorodých ľudí sedí okolo stola, či sa cítia na pracovisku bezpeční, aj keď sa priznajú ku svojim inakostiam a či majú možnosť požiadať o úpravu spôsobu výkonu práce, keď to potrebujú. Podľa našich dát sú na pracoviskách najmenej viditeľné 2 skupiny – ľudia z LGBTI+ komunít a ľudia so zdravotným znevýhodnením. Naše postoje menia najmä naše osobné skúsenosti. Preto sa v Profesii snažíme o inkluzívne zamestnávanie nielen interne, ale pomáhame k tomu aj našim klientom a partnerom.