Denis a Miška

Denis a Miška, moderátori podcastu Sexuálna výchova, v ktorom sa snažíme normalizovať rozhovor o sexe. V epizódach plných humoru a nadsázky prinášame rôznym vekovým kategóriám spoločne s odborníkmi informácie, ktoré chýbajú na slovenských školách aj doma. Od začiatku nášho fungovania sme stihli publikovať viac ako 80 epizód na rôzne témy súvisiace so sexuálnym zdravím, intimitou, vzťahmi či orientáciou.