The Source

Jana Balážová

Je ambasádorka empatie a transformačná sprievodkyňa lídrov. Jej poslaním je prinášať do biznisu viac ľudskosti a budovať novú generáciu lídrov CEOs (Chief Empathy Officers). Pri svojej práci sa opiera o nástroje metodickej empatie, terapeutickej metódy rozvoja osobnosti – psychofonetiky, koučingu a kombinuje ich tiež so skúsenosťami z oblasti behaviorálneho pohovorovania a talent managementu. 

LinkedIN: linkedin.com/in/janabalazova
Web: www.thesource.sk