Kristína Pomothy

Kristína Pomothy je psychologička a zakladateľka Under the Apple Tree, platformy pre prevenciu v duševnom zdraví, ktorá pomáha tímom a jednotlivcom k vedomejšiemu životu a práci. V minulosti pracovala ako konzultantka v oblasti organizačnej psychológie a wellbeingu, bola jednou zo zakľadateliek združenia Trust Women. Kristína koučuje a vzdeláva ľudí, ktorí sa zaujímajú o duchovný, ako aj vedecky podložený sebarozvoj a do svojej práce prináša terapeutické prístupy založené na práci s telom, prepojením mysle a tela a komunitnom liečení. Spolu s tímom Under the Apple Tree pracuje na rozvoji vzdelania v oblasti rozšírených stavov vedomia.