Amrop Slovakia

Ladislava Molnárová

Je partnerkou v spoločnosti Amrop Slovakia, ktorá je lídrom v poskytovaní profesionálnych Executive Search, Board & Leadership Services. Špecializuje sa na projekty s funkčným zaradením pre oblasť ľudských zdrojov, marketingu, komunikácie, budovania zamestnávateľskej značky a vzťahov s verejnosťou. Vyše 15 rokov sa venuje strategickému poradenstvu pri nastavovaní a realizácii programov v Executive Search & Leadership Advisory pre sektory maloobchodného a spotrebiteľského trhu, zdravotníctva, cestovného ruchu a služieb. Ladislava je expertkou pre projekty diverzity, rovnosti, inklúzie a spolupatričnosti (DEIB), riadi spolupráce s akademickým prostredím a neziskovým sektorom a projekty firemného dobrovoľníctva. Je reprezentantkou Amropu v rámci HR komunity na Slovensku.