Poliklinika MEDANTE

MUDr. Zuzana Pitoňáková

Všeobecný lekár a Hlavný lekár polikliniky MEDANTE, priekopník celostnej (resp. psychosomatickej) medicíny na Slovensku a propagátor humanizácie v zdravotníctve. 

Vo svojej ambulantnej praxi kladiem okrem odbornosti dôraz na vzťah pacient-lekár. Dôvera a kvalitná komunikácia je podľa mňa základom vzájomnej spolupráce. Na človeka/pacienta/klienta sa pozerám v prvom rade ako na ľudskú bytosť a jeho zdravotné problémy sa snažím vidieť v súvislostiach životného príbehu.