Tesco

Renáta Vozárová

Renáta Vozárová je prevádzkovou personálnou manažérkou v spoločnosti Tesco na Slovensku. Má desať rokov praxe v retailovom biznise a viac ako dvanásť rokov skúseností v riadení operatívnej a strategickej oblasti ľudských zdrojov. Je hrdou ambasádorkou základných hodnôt spoločnosti, ktoré sú postavené aj na prijatí a začleňovaní ľudí z rôznych komunít a skupín. Renáta svojou každodennou prácou dokazuje, že v Tescu je každý vítaný a rozmanitosť je to, čo nás spája.