Samira Ghanemová

Moje meno je Samira Ghanemová a mám 10 ročnú prax s výučbou angličtiny. Zameriavam sa na všeobecnú angličtinu a vediem študentov k tomu, aby odstránili blok z rozprávania. Počas štúdia na vysokej škole som stážovala na škole Brandon Hall High school (Atlanta, Georgia) ako asistentka učiteľov. Dnes poskytujem individuálnu výučbu online a tvorím videá na YouTube. Môžete ma nájsť na stránke www.spikuj.sk alebo mojom YouTube kanáli Samira spikuj sk.