LIPA coaching & consulting

Vladimíra Sarvašová

Som jedinečná v tom, že vidím svet neustále sa meniaci a vyvíjajúci. Hľadám zmysel a pohodu pre nás  všetkých, pretože verím, že nájsť zmysel v práci nám pomáha cítiť sa dobre a budovať hlbšie vzťahy.

S rokmi v leadershipe som spoznala tajomstvo úspešných tímov. Moja vášeň je sprevádzanie lídrov, pretože verím, že to má priamy pozitívny vplyv na ich tímy a organizácie.

Moje srdce bije pre ľudí a presvedčenie, že dobrá podniková kultúra je základom úspechu. Mojím poslaním je pomáhať tímom dosiahnuť ich plný potenciál v príjemnom a produktívnom prostredí.

Život plný rôznych kultúr ma naučil byť flexibilnou a otvorenou rôznym perspektívam. Teraz som pripravená podporovať iných a prispieť k pozitívnym zmenám.

A mimo práce patrí moja vášeň folklóru a prírode, čo mi pomáha zachovať rovnováhu v rýchlej realite dnešného sveta.

BIO:

  • 20 rokov skúseností vo vzdelávaní, HR, Financie prevažne vo Fortune Top 500 soločnostiach
  • Zavedenie koučovacej kultúry a učiacej sa spoločnosti v automotive sektore, OEM plan
  • Certifikovaný Gallup kouč 
  • Certifikovaný kouč Medzinárodnej federácie koučov (ICF) úroveň Profesionálne certifikovaný kouč PCC